Rechtbank Noord-Holland, 08-05-2019 / 15/997504-14


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:3908
Datum08-05-2019
Inhoudsindicatieonderzoek Aiglon; rechtspersoon, het gebruik maken van valse documenten bij de verzending van vogels naar het buitenland, overtreding artikel 101a GWWD, overtreding artikel 2.19 Wet dieren (verrichten van handelingen die ertoe strekken diergeneesmiddelen voorhanden te hebben terwijl dit niet was toegestaan); criminele organisatie. Overschrijding redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7938 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:733 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:378 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:782 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1382 ★★★