Rechtbank Noord-Holland, 08-05-2019 / 15/997503-14


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:3909
Datum08-05-2019
Inhoudsindicatieonderzoek Aiglon; rechtspersoon, het op grote schaal gebruik maken van valse (veterinaire) documenten bij de verzending van vogels naar het buitenland, overtreding artikel 101a GWWD; criminele organisatie; overschrijding redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7938 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:733 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:378 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1382 ★★★