Rechtbank Noord-Holland, 09-05-2019 / C/15/287164 / JU RK 19-649


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:3925
Datum09-05-2019
InhoudsindicatieDoor de GI is, op basis van art 1:265g BW, een wijziging van de bij beschikking van 6 februari 2019 vastgestelde omgangsregeling verzocht. Het verzoek wordt afgewezen aangezien nog pas recent de huidige omgangsregeling is vastgesteld en in het kader van de ondertoezichtstelling (ook pas sinds 6 februari 2019) nog geen concrete hv is ingezet om de relatie tussen de ouders te verbeteren. Een wijziging van de recent vastgestelde omgangsregeling lijkt daarmee voorbarig.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 09-05-2019
PFR 2019/143
GI verzoekt wijziging (c.q. beperking) omgangsregeling die bij beschikking van 6 februari 2019 is vastgesteld. Rechtbank wijst het verzoek af. Bij beschikking van 6 februari 2019 is een omgangsregeling vastgesteld. Toen is ook de ondertoezichtstelling uitgesproken. In het kader van de ondertoezichtstelling is nog geen concrete hulpverlening in gang gezet. Wijziging van de omgangsregeling is daarmee voorbarig.