Rechtbank Noord-Holland, 23-01-2019 / 6917804 \ CV EXPL 18-3327


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:422
Datum23-01-2019
InhoudsindicatieVerhuurder heeft aangetoond dat hij de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik ex art. 7:274 lid 1 sub c BW, nu sprake is van een structurele wanverhouding tussen kosten en opbrengsten. De huurovereenkomst wordt daarom beŽindigd over 6 maanden.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 23-01-2019
WR 2019/53
Woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik