Rechtbank Noord-Holland, 22-05-2019 / AWB - 18 _ 2001


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:4244
Datum22-05-2019
InhoudsindicatieBesluit tot (gedeeltelijke) goedkeuring van het faunabeheerplan. De bestuurssamenstelling van de Faunabeheereenheid voldoet naar het oordeel van de rechtbank aan de eisen van de Wet natuurbescherming en de Verordening faunabeheer Noord-Holland. Voorts kan, naar het oordeel van de rechtbank, een besluit tot goedkeuring van het faunabeheerplan alleen betrekking hebben op de vraag of wordt voldaan aan de voorwaarden welke - buiten het toetsingskader van de landelijke, respectievelijk provinciale vrijstellingen - door provinciale staten aan het gebruik van die vrijstellingen zijn gesteld. Gesteld noch gebleken is dat het faunabeheerplan strijd oplevert met deze door provinciale staten in de verordening opgenomen voorwaarden.
Recht.nl artikelGoedkeuring van het faunabeheerplan: wel of geen besluit? (11-06-2019)
De goedkeuring van het faunabeheerplan kan onder omstandigheden worden aangemerkt als een appellabel besluit in de zin van de Awb. Dat bleek al uit een uitspraak van de Raad van State. De Rechtbank Noord-Holland maakte twee maanden later duidelijk wanneer geen sprake is van een besluit.
> Goedkeuring van het faunabeheerplan: wel of geen besluit? (Mathilde van Velzen, VBK.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:875 ★★