Rechtbank Noord-Holland, 23-05-2019 / C/15/282075 / HA RK 18-215


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:4283
Datum23-05-2019
InhoudsindicatieAfwijzing van verzoek om de Staat (de rechtbank Amsterdam) op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te bevelen kopieŽn te verstrekken van alle bij de rechtbank Amsterdam aanwezige interne en externe (dossier)stukken waarin persoonsgegevens van verzoekers voorkomen. Het recht op inzage betekent niet dat de betrokkene zonder meer recht heeft op inzage in of kopieŽn van de stukken of dossiers als zodanig als daarin zijn persoonsgegevens voorkomen. Wel bestaat een recht op een volledig overzicht, in begrijpelijke vorm, van alle persoonsgegevens. Dat wil zeggen in een vorm die de betrokkene in staat stelt kennis te nemen van zijn gegevens en te controleren of zij juist zijn en zijn verwerkt in overeenstemming met de AVG. Voor zover daaraan kan worden voldaan met een andere vorm van verstrekking kan de betrokkene aan de AVG niet het recht ontlenen om een afschrift te verkrijgen van het originele document of bestand waarin de gegevens staan Verzoekers hebben geen belang bij kopieŽn van stukken die reeds in hun bezit zijn. Het inzagerecht strekt zich voorts niet uit tot interne notities die de persoonlijke gedachten van medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke bevatten en die uitsluitend bedoeld zijn voor intern overleg en beraad. Juridische analyses naar aanleiding van persoonsgegevens kunnen niet worden gekwalificeerd als persoonsgegevens. Het is aan de behandelend kantonrechter om in een concrete zaak te bepalen welke dossierstukken worden verstrekt. Het inzagerecht strekt zich niet uit tot correspondentie die valt onder de vertrouwelijke relatie tussen een advocaat en diens cliŽnt.
Recht.nl artikelRecht op inzage persoonsgegevens verplicht niet tot inzage in stukken of dossiers rechtbank (03-06-2019)
Deze zaak draait om een verzoek tot inzage van bij de Rechtbank Amsterdam aanwezige interne en externe (dossier)stukken waarin persoonsgegevens van de verzoekers voorkomen. In haar uitspraak legt de rechtbank het recht op inzage op grond van de AVG uit.
> Recht op inzage persoonsgegevens verplicht niet tot inzage in stukken of dossier (Erik Luijendijk, KBSadvocaten.nl)
> Inzagerecht onder de AVG: de AP geeft uitleg, de rechtbank Noord-Holland past toe (Monique Hennekens, Hekkelman.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 23-05-2019 (met noot)
M.P.M. Hennekens
JBP 2019/59
KopieŽn (dossier)stukken, Inzageverzoek, Intern overleg en beraad, Vertrouwelijke relatie.
TijdschriftartikelOmzien en inzien: een roep om wetgeving over het monitoren van werknemers, alcohol- en drugstesten en het inzagerecht
I.J. de Laat
ArbeidsRecht 2019/33
Sinds de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), met de ophef die daarbij kwam kijken, gaat alle aandacht uit naar die AVG. Hierdoor is er minder aandacht voor art. 8 EVRM terwijl het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) de afgelopen periode belangrijke arresten heeft gewezen, over cameratoezicht en de monitoring van e-mailgebruik op de werkplek. Ook zal in dit artikel worden ingegaan op het inzagerecht. Geen grondrecht, maar wel een recht dat met de komst van de AVG steeds belangrijker wordt.
Gerelateerd ECLI:EU:C:2014:2081 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ4663 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA3529 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ4664 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BR3020 ★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2017:994 ★★