Rechtbank Noord-Holland, 22-05-2019 / 7394367 \ CV EXPL 18-10952


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:4494
Datum22-05-2019
InhoudsindicatieVoldoende aannemelijk geworden concurrentiebeding overtreden, waarmee contractuele boetes zijn verbeurd door werknemer. Subsidiair beroep op matiging boetes toegewezen.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 22-05-2019
AR 2019/686
Werknemer handelt in strijd met concurrentiebeding, aangezien ex-werkgeefster en huidige opdrachtgever ‘in zelfde vijver vissen’. Geen overtreding relatiebeding. Matiging ‘buitensporige’ boete die ‘tot onaanvaardbaar resultaat leidt’.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ6638 ★★★★★