Rechtbank Noord-Holland, 14-05-2019 / 15/181704-18 en 15/181110-18 (ttz. gev.)


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:4502
Datum14-05-2019
InhoudsindicatiePoging doodslag: naar algemene ervaringsregels brengt een combinatie van een zeer groot aantal vuistslagen en een krachtige trap tegen het hoofd, terwijl het slachtoffer zich weerloos op de grond bevond, de aanmerkelijke kans mee op onder meer schedelfracturen, bloedingen onder de schedel en kwetsuren van onder meer de nekwervels wat de dood van het slachtoffer kan veroorzaken. Beroep op noodweer verworpen: wel sprake van noodtoestand, niet voldaan aan proportionaliteitseis. Beroep op noodweerexces verworpen: aannemelijk dat de plotselinge aanranding een hevige gemoedsbeweging heeft veroorzaakt. Echter niet aannemelijk dat die hevige gemoedsbeweging van doorslaggevend belang is geweest voor de verweten gedragingen. Niet is uitgesloten dat de stoornis, die gediagnosticeerd is bij verdachte, heeft bijgedragen aan die hevige gemoedsbeweging. Ontoerekeningsvatbaar, OVAR. Tijdelijke verblijfsvergunning. Brief IND: bevoegdheid intrekken verblijfsvergunning en uitvaardigen inreisverbod. Desondanks oplegging maatregel TBS met voorwaarden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:456 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:2413 ★★