Rechtbank Noord-Holland, 01-05-2019 / C/15/278051/HA ZA 18-550


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:4503
Datum01-05-2019
InhoudsindicatieDe (overleden) vader van eiseres had een familierekening geopend waarop gelden ten behoeve van de kinderen stonden. Moeder, gedaagde, was aangewezen als beheerder van die rekening. Eiseres, dochter, vordert nu uitkering van haar deel op die rekening. Zij stelt dat doordat moeder de familierekening heeft opgeheven het geld dat daarop stond zonder toestemming van eiseres op een andere wijze heeft belegd, haar beheer over die rekening is geëindigd. De rechtbank is van oordeel dat de familierekening en het beheer van moeder aan elkaar gekoppeld waren. Omdat de rekening niet meer bestaat en het geld is herbelegd, zonder dat gebleken is van overeenstemming daarover met de kinderen, is het beheer van moeder ook gelet op de kennelijke bedoeling van de erflater geëindigd. Omdat moeder het vrijgekomen geld het vrijgekomen geld heeft herbelegd in vastgoed is er geen sprake meer van daden van beheer, maar van beschikking. De vordering van dochter op moeder wordt toegewezen.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 01-05-2019
ERF 2019/126
Vader opent familierekening ter besparing van erfbelasting. Beheer na vaders overlijden.