Rechtbank Noord-Holland, 22-05-2019 / AWB - 18 _ 4357


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:4505
Datum22-05-2019
InhoudsindicatieIntrekking ontheffing ligplaatsverbod en intrekking watervergunning. Mondelinge uitspraak. In beide gevallen betreft het de intrekking van een begunstigende beschikking. In beginsel komt de intrekking van een dergelijke beschikking in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het materiele zorgvuldigheidsbeginsel. De bescherming door deze zogeheten algemene beginselen van behoorlijk bestuur betekent niet dat een begunstigende beschikking nooit zou kunnen worden ingetrokken. Aan een intrekking moeten echter zware eisen worden gesteld. Zo moet de intrekking passen binnen de reikwijdte van de bevoegdheid van het desbetreffende bestuursorgaan en moet een intrekking derhalve de behartiging van de belangen van dat bestuursoergaan dienen. Verder zal in zo'n geval niet lukraak tot intrekking kunnen worden overgegaan, maar zal tevens sprake moeten zijn van een zodanig zwaarwegend belang dat het belang van het bestuursorgaan bij intrekking dient te prevaleren boven het belang van eisers bij voortzetting van de huidige situatie. De rechtbank is niet gebleken van een zodanig zwaarwegend belang. De beroepen zijn gegrond.