Rechtbank Noord-Holland, 28-05-2019 / AWB - 18 _ 2114


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:4520
Datum28-05-2019
InhoudsindicatieWob-verzoek nevenfuncties gemeenteambtenaren. Verweerder heeft nav verzoek documenten opgemaakt. Weigeringsgrond artikel 10, tweede lid, onder a, Wob (bescherming persoonlijke levenssfeer) vanwege herleidbaarheid onvoldoende gemotiveerd. Steekproef.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:321 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2004:AQ1360 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:1027 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2012:BV5612
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BJ8937