Rechtbank Noord-Holland, 16-05-2019 / 15/860046-17


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:4524
Datum16-05-2019
InhoudsindicatieMega King Verdachte heeft gedurende een periode van drie jaar deelgenomen aan een criminele organisatie die zich onder meer bezig hield met het plegen van strafbare feiten in het kader van de (internationale) handel in cocaïne en het witwassen van de daarmee verdiende inkomsten. Verdachte heeft zich in dat georganiseerde verband in 2015 en 2017 schuldig gemaakt aan de invoer van grote hoeveelheden cocaïne die de haven van Antwerpen binnenkwamen in zeecontainers. Daarnaast heeft verdachte vier kilo cocaïne voorhanden gehad. Verder heeft verdachte zich gedurende een langere periode bezig gehouden met het witwassen van criminele gelden. Hij heeft onder meer diverse (veelal dure) autos gekocht en gebruikt, welke autos met crimineel geld werden bekostigd en die doorgaans op naam werden gezet van een medeverdachte. Verdachte had een organiserende en begeleidende rol in deze feiten. Daarnaast heeft verdachte vuurwapens en scherpe munitie en een vervalst paspoort voorhanden gehad. Overschrijding van de redelijke termijn met elf maanden. Gevangenisstraf voor de duur van 8 jaren en 6 maanden met aftrek. Heft op het bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis. Van bijzondere zwaarwegende persoonlijke omstandigheden aan de zijde van verdachte is niet gebleken. Een hernieuwde afweging van de belangen van de maatschappij en de persoonlijke omstandigheden van verdachte leidt nu dan ook tot de conclusie dat de belangen van de maatschappij bij de detentie van verdachte nu zwaarder moeten wegen dan de belangen van verdachte en dat aan de schorsing van de voorlopige hechtenis daarom een einde moet komen.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 16-05-2019
IR 2019/125
Laptop
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BB7134 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:2024 ★★★★