Rechtbank Noord-Holland, 29-05-2019 / HAA 18/3661


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:4613
Datum29-05-2019
InhoudsindicatieBouwen vrijstaand woonhuis met overschrijding bouwvlak aan de achterzijde met 1 meter. Afstand erfgrens, lichttoetreding, privacy, welstand, bodemverontreiniging. Beroep ongegrond.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 29-05-2019
JBO 2019/200
Omgevingsvergunning (bouwen, afwijken).
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 29-05-2019 (met noot)
D. van der Meijden
JBO 2019/244
Omgevingsvergunning (bouwen, afwijken).