Rechtbank Noord-Holland, 28-06-2019 / AWB - 17 _ 521


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:5165
Datum28-06-2019
InhoudsindicatieNaheffingsaanslagen omzetbelasting en boetebeschikkingen. Er is een boekenonderzoek ingesteld, waarna de onderhavige naheffingsaanslagen zijn opgelegd in verband met aansluitverschillen, correcties van door eiseres in aftrek gebrachte voorbelasting en niet aangegeven omzetbelasting wegens privé-gebruik van een auto. Eiseres is later in staat van faillissement verklaard. In geschil is de juistheid van de naheffingsaanslagen en de boetes. De rechtbank verklaart de beroepen tegen de naheffingsaanslagen ongegrond en de beroepen tegen de boetes gegrond. De rechtbank acht (voorwaardelijke) opzet niet bewezen. De werkwijze met betrekking tot de aangiften wijst er niet op dat eiseres wist dat zij teveel voorbelasting claimde. De bewustheid bij eiseres is ook niet onderbouwd met verklaringen. Wel acht de rechtbank bewezen dat sprake is van grove schuld. De boetes worden verminderd, waarbij tevens rekening is gehouden met een vermindering wegens overschrijding van de redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6350 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD8475 ★★★★★