Rechtbank Noord-Holland, 28-06-2019 / AWB - 17 _ 524


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:5166
Datum28-06-2019
InhoudsindicatieNaheffingsaanslagen omzetbelasting 2013 en 2014 en boetebeschikking 2013. Er is een boekenonderzoek ingesteld, waarna de onderhavige naheffingsaanslagen zijn opgelegd. Eiseres is later in staat van faillissement verklaard. In geschil is de juistheid van de naheffingsaanslagen en de boete. De rechtbank verklaart het beroep tegen de naheffingsaanslag 2013 ongegrond en tegen de naheffingsaanslag 2014 gegrond omdat sprake is van een rekenfout. Het beroep tegen de boete verklaart de rechtbank gegrond. De rechtbank acht (voorwaardelijke) opzet niet bewezen. De werkwijze met betrekking tot de aangiften wijst er niet op dat eiseres wist dat zij teveel voorbelasting claimde. De bewustheid bij eiseres is ook niet onderbouwd met verklaringen. Wel acht de rechtbank bewezen dat sprake is van grove schuld. De boete wordt verminderd, waarbij tevens rekening is gehouden met een vermindering wegens overschrijding van de redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6350 ★★★★★