Rechtbank Noord-Holland, 18-06-2019 / 79149 / HA ZA 01-555


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:5184
Datum18-06-2019
Inhoudsindicatieschadevergoeding op grond van onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162 BW
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 18-06-2019
OR 2019/72
Vordering van curatoren tot terugbetaling van vlak voor faillissement gedane betalingen. Gedaagden, door en aan wie de betalingen zijn verricht, weigeren omdat het salarisbetalingen zouden betreffen. De rechtbank wijst de vordering toe.