Rechtbank Noord-Holland, 21-06-2019 / HAA 18/20


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:5296
Datum21-06-2019
InhoudsindicatieOpgelegde geheimhouding op grond van artikel 25 , tweede lid, van de Gemeentewet is van rechtswege komen te vervallen.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:3140 ★★★★