Rechtbank Noord-Holland, 18-06-2019 / 7685785 \ VV EXPL 19-69


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:5374
Datum18-06-2019
InhoudsindicatieKort geding. Onrechtmatige stopzetting van loon. Onvoldoende aannemelijk dat eiser bij sollicitatie meldingsplicht t.a.v. lichamelijke ongeschiktheid heeft geschonden. Voorts heeft werkgever nagelaten eiser eerst te wijzen op zijn re-integratieverplichtingen.
Recht.nl artikelMisleiding bij sollicitatie: twee voorwaarden om arbeidsovereenkomst te kunnen ontbinden (01-07-2019)
Uit deze uitspraak blijkt opnieuw dat misleiding tijdens een sollicitatie niet snel wordt aangenomen. Enkel het niet melden van een ziekte of handicap door sollicitanten biedt onvoldoende basis om een arbeidsovereenkomst te ontbinden. Er moet worden voldaan aan twee voorwaarden: de ziekte of handicap moet de sollicitant ongeschikt maken voor de functie en de sollicitant had zulks moeten begrijpen.
> Misleiding bij sollicitatie; wat kan je als werkgever doen? (Raisa Ramaker, Banning.nl)