Rechtbank Noord-Holland, 19-06-2019 / C/15/282370 / FA RK 18-6810


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:5555
Datum19-06-2019
InhoudsindicatiePublicatie-aspect: beslissing over het hoofdverblijf van het kind Gelet op de huidige gelijkwaardige verdeling van de zorg kan het (formele) hoofdverblijf van minderjarige zowel bij de vader als de moeder bepaald worden: feitelijk maakt het voor minderjarige niet veel uit maar financieel indirect wel. De rechtbank is van oordeel dat het in het belang van minderjarige is dat wordt bepaald dat haar hoofdverblijf bij de vader is, omdat zij dan in de BRP weer kan worden ingeschreven op het adres van de vader en zal kunnen profiteren van de daaraan verbonden financiŽle voordelen. De vader heeft ter zitting toegezegd dat hij de door hem te ontvangen KGB en kinderbijslag integraal aan de moeder zal overmaken. Deze bijdragen zullen aldus volledig aan minderjarige ten goede kunnen komen. . In navolging van het advies van de bijzondere curator zal de moeder de financiŽn ten behoeve van minderjarige kunnen (blijven) beheren. Zo zal de discussie tussen ouders over financiŽn zoveel mogelijk beperkt worden.