Rechtbank Noord-Holland, 03-07-2019 / AWB - 18 _ 2456


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:5612
Datum03-07-2019
Inhoudsindicatiestrafontslag, strafverzwaring opgenomen in bestreden besluit. De disciplinaire straf van onvoorwaardelijk strafontslag is in dit geval niet evenredig aan de aard en de ernst van het geconstateerde plichtsverzuim.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1142 ★★