Rechtbank Noord-Holland, 07-06-2019 / AWB - 19 _ 2095


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:5637
Datum07-06-2019
Inhoudsindicatieverlaging PW-uitkering met 100% een maand ogv art 18, vierde lid, sub a PW, niet duidelijk of sprake van weigering concreet baanaanbod, mogelijke toepassing art 18, elfde lid (inkeerregeling), belangenafweging, schorsing bestreden besluit hangende beroep