Rechtbank Noord-Holland, 02-07-2019 / 18/1899


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:5670
Datum02-07-2019
InhoudsindicatieEiser klaagt erover dat bij het vaststellen van het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen niet wordt uitgegaan van de daadwerkelijk genoten inkomsten, maar van forfaitair bepaalde inkomsten. Eiser heeft aangegeven geen beroep te doen op artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Niet in geschil is dat verweerder bij het vaststellen van de aanslag de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen juist heeft toegepast. De door eiser aangevoerde klachten stuiten daarop in hun geheel af.