Rechtbank Noord-Holland, 03-07-2019 / C/15/279738 / FA RK 18-5539


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:5682
Datum03-07-2019
InhoudsindicatieDe vrouw vormt een eenoudergezin met de twee minderjarige kinderen van partijen. De man vormt een gezin met zijn nieuwe partner en hun twee minderjarige kinderen. Uitgangspunt is dat ouders zoveel mogelijk in de kosten van de kinderen dienen te voorzien. De gezamenlijke draagkracht van de drie ouders is onvoldoende om in de volledige kosten van de kinderen te voorzien. Zij moeten daarom hun volledige draagkracht benutten. De ontoereikende draagkracht van de man wordt aldus over de vier kinderen verdeeld dat alle kinderen evenveel tekort komen.