Rechtbank Noord-Holland, 25-06-2019 / 7618031 AO VERZ 19-36


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:5722
Datum25-06-2019
InhoudsindicatieArbeidszaak. De arbeidsovereenkomst wordt op verzoek van de werkgever ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Aan de werknemer wordt een billijke vergoeding toegekend van 108.000,00 bruto, omdat de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 25-06-2019
AR 2019/711
Ontbinding arbeidsovereenkomst op g-grond. Aan werkneemster wordt een billijke vergoeding toegekend van € 108.000 bruto, omdat de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:878 ★★★★★