Rechtbank Noord-Holland, 25-06-2019 / 7618099 AO VERZ 19-37


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:5725
Datum25-06-2019
InhoudsindicatieArbeidszaak. De arbeidsovereenkomst wordt op verzoek van de werkgever ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Aan de werknemer wordt een billijke vergoeding toegekend van 34.000,00 bruto, omdat de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:878 ★★★★★