Rechtbank Noord-Holland, 21-06-2019 / AWB - 17 _ 4951


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:5726
Datum21-06-2019
InhoudsindicatieVerweerder heeft over de jaren 2004 tot en met 2013 navorderingsaanslagen en vergrijpboeten opgelegd in verband met het niet aangeven van vermogen op de Zwitserse bankrekening van eiser. De rechtbank oordeelt dat eiser niet met succes een beroep kan doen op de inkeerregeling. Immers, op 27 september 2015 is in de media bekend gemaakt dat de Nederlandse Belastingdienst op 23 juli 2015 informatie heeft opgevraagd bij de Zwitserse autoriteiten over Nederlandse rekeninghouders bij de UBS-bank te Zwitserland. Op 16 oktober 2015 heeft verweerder de inkeermelding van eiser ontvangen. Eiser had echter al op 27 september 2015 redelijkerwijs moeten vermoeden dat verweerder op de hoogte zou raken van zijn Zwitserse bankrekening. De rechtbank acht de door verweerder opgelegde vergrijpboeten passend en geboden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB1375 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4330 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2041 ★★