Rechtbank Noord-Holland, 29-01-2019 / 15/028480-18


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:573
Datum29-01-2019
InhoudsindicatieMan steekt vrouw meermalen met een mes. Vrijspraak moord, geen sprake van een vooropgezet plan. Veroordeling wegens doodslag.
Recht.nl artikelConfrontatie met shockschade (14-05-2019)
In het Taxibus-arrest werd bepaald dat om in aanmerking te kunnen komen voor een vergoeding van shockschade onder meer sprake dient te zijn van geestelijk letsel, voortvloeiend uit een hevige emotionele schok. Deze schok dient veroorzaakt te zijn door directe confrontatie met de ernstige gevolgen van het strafbare feit.
Wanneer kan echter worden gesproken van een 'directe' confrontatie met ernstige gevolgen? De Rechtbanken Noord-Holland en Gelderland bogen zich over deze kwestie. In beide zaken voegde directe familie van slachtoffers van zeer ernstige misdrijven zich als benadeelde partij. Zij vorderden allen shockschade. Het door de Hoge Raad geÔntroduceerde confrontatievereiste wordt met deze uitspraken nader ingekleurd.
> Confrontatie met shockschade (ViviŽnne van de Port, Sdu.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD5356 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8583 ★★★★★