Rechtbank Noord-Holland, 21-02-2019 / C/15/258240 / HA ZA 17-321


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:5855
Datum21-02-2019
Inhoudsindicatieverklaring voor recht te verklaren dat Dikon (althans gedaagde 2) jegens TVB (althans eiser 2) toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de op haar (althans hem) rustende verplichting.