Rechtbank Noord-Holland, 26-06-2019 / 7531931


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:5864
Datum26-06-2019
InhoudsindicatieHuurrecht. Gedaagde heeft zowel voor huurder als verhuurder bemiddeld. Bemiddelingskosten zijn na dagvaarding terugbetaald. Verschuldigdheid rente, buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3099 ★★★★★