Rechtbank Noord-Holland, 06-02-2019 / AWB - 18 _ 172


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:6127
Datum06-02-2019
InhoudsindicatieOngeval met rolcontainer bij lossen van vrachtwagen, overtreding artikel 3.17 Arbobesluit, beroep op matigingsgronden uit Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving slaagt ten dele, zelf voorzien door boete op lager bedrag vast te stellen.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:2511 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:957 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:967 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:CA0645