Rechtbank Noord-Holland, 28-06-2019 / 15/057901-19


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:6128
Datum28-06-2019
InhoudsindicatiePromis. Tegenspraak. Vrijspraak poging tot zware mishandeling. De rechtbank is van oordeel dat in het onderhavige geval geen sprake is van een aanmerkelijke kans dat aangever zwaar lichamelijk letsel zou oplopen. Vrijspraak zware mishandeling en openlijke geweldpleging. Het dossier bevat voldoende aanwijzingen om vast te kunnen stellen dat verdachte het slachtoffer buiten het sportcafé een klap heeft gegeven, waardoor het slachtoffer op de grond is gevallen. Wat echter niet kan worden vastgesteld, is enige betrokkenheid van verdachte bij het vervolgens op het op de grond liggende slachtoffer uitgeoefende geweld. Dat verdachte enige betrokkenheid heeft gehad als medepleger of openlijk in vereniging met anderen (zoals subsidiair ten laste gelegd) bij het uitoefenen van het geweld op het slachtoffer nadat hij op de grond lag, volgt niet uit het dossier of het onderzoek ter terechtzitting en is derhalve niet komen vast te staan. Dat door het geweld dat verdachte zelf buiten op het slachtoffer heeft uitgeoefend zwaar lichamelijk letsel is veroorzaakt, volgt niet uit het dossier. Dat verdachte betrokken is geweest bij het verder op het slachtoffer uitgeoefende geweld zoals gezegd evenmin. Bewezenverklaring openlijke geweldpleging ten aanzien van feit 1. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf weken, waarvan drie weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.