Rechtbank Noord-Holland, 01-02-2019 / AWB - 17 _ 3370


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:698
Datum01-02-2019
InhoudsindicatieLeges. Verweerder mocht uitgaan van de door eiseres opgegeven aannemingssom. Rechtbank komt niet toe aan de beoordeling of normblad op juiste wijze bekend is gemaakt. Publicatie van NEN-normen hoeft niet in alle gevallen plaats te vinden. Publicatie van UAV 1989 en UAV 2012 zijn op een voldoende toegankelijke en kenbare wijze gewaarborgd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1669 ★★★★★