Rechtbank Noord-Holland, 30-01-2019 / C/15/276623 / FA RK 18-4037


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:769
Datum30-01-2019
InhoudsindicatieAdoptie naar Thais recht kan als verdragsadoptie worden aangemerkt en komt op die grond voor erkenning in aanmerking. Rechtstreekse inschrijving in registers van de burgerlijke stand te Den Haag op grond van artikel 23 verklaring van het Haags Adoptieverdrag. Verzoek omzetting in een adoptie naar Nederlands recht toegewezen. Voornamen en geslachtsnaam. Inschrijving geboortegegevens
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 30-01-2019
JPF 2019/31
Erkenning interlandelijke adoptie, Omzetting zwakke adoptie in een sterke adoptie.