Rechtbank Noord-Holland, 11-01-2019 / 7349589 VV EXPL 18-177


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:785
Datum11-01-2019
InhoudsindicatieKort geding. Loonvordering. Niet is duidelijk geworden welke informatie de deskundige van het UWV in het oordeel wel heeft betrokken. Kantonrechter kan conclusie deskundige over het niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden niet overnemen.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 11-01-2019
AR 2019/137
Conclusie van UWV-deskundige dat werkneemster wegens arbeidsongeschiktheid haar werkzaamheden niet kan uitvoeren wordt niet gevolgd. Niet is duidelijk geworden welke informatie de deskundige in het oordeel heeft betrokken.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 11-01-2019
TAP 2019, sign. 103
Conclusie UWV-deskundige wordt niet gevolgd; geen recht op loon.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 11-01-2019
RAR 2019/72
Loonvordering