Rechtbank Noord-Holland, 06-02-2019 / 7247036\CV EXPL 18-8540


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:850
Datum06-02-2019
InhoudsindicatieTotstandkoming koopovereenkomst. Annulering. Algemene voorwaarden. Onverschuldigde betaling. Partijen hebben een schriftelijke overeenkomst gesloten met betrekking tot de koop van een auto. Koper ziet van de koop af. Partijen sluiten een tweede overeenkomst die de eerste vervangt, onder de voorwaarde dat koper deze tweede overeenkomst nakomt. Nu ook de tweede overeenkomst niet is nagekomen, is de koper op grond van de algemene voorwaarden behorende bij de eerste overeenkomst 15% annuleringskosten verschuldigd. Eiser heeft echter meer aanbetaald dan 15% over de koopsom. Dit bedrag moet gedaagde aan eiser terugbetalen.