Rechtbank Noord-Holland, 06-02-2019 / C/15/277931 / FA RK 18-4656


ECLIECLI:NL:RBNHO:2019:949
Datum06-02-2019
InhoudsindicatieGeen rechtstreekse erkenning van een buitenlandse (verdrags)adoptie bij gebreke van een verklaring ex artikel 23 Haags Adoptieverdrag. Het primaire verzoek om de Thaise adoptie te erkennen wordt afgewezen, omdat artikel 10:107 e.v. BW niet van toepassing is. Het verzoek om de adoptie naar Nederlands recht uit te spreken wordt toegewezen. Voornaamswijziging en geslachtsnaam. Inschrijving buitenlandse geboorteakte en aanvulling van die akte.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Holland 06-02-2019 (met noot)
I. Sumner
JPF 2019/32
Erkenning interlandelijke adoptie, Adoptie naar Nederlands recht.