Rechtbank Noord-Nederland, 23-10-2014 / AWB LEE 13-1400


ECLIECLI:NL:RBNNE:2014:5210
Datum23-10-2014
InhoudsindicatieIn geschil is het antwoord op de vraag of verweerder de onderhavige informatiebeschikking terecht heeft genomen. Het geschil spitst zich toe op de vraag of eiser heeft voldaan aan de administratie- en bewaarplicht van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). De rechtbank komt tot de conclusie dat de administratie- en bewaarplicht niet zijn geschonden. In verband met overschrijding van de redelijke termijn, wordt een schadevergoeding van 1000 toegekend. De rechtbank kent, in afwijking van de forfaitaire proceskostenvergoeding, een proceskostenvergoeding toe van 2.500 vanwege bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 2, derde lid Bpb.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Nederland 23-10-2014 (met noot)
R. Steenman
NTFR 2014/2905
Administratie- en bewaarplicht van coffeeshop zijn niet geschonden; informatiebeschikking ten onrechte genomen.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Nederland 23-10-2014 (met noot)
A.J. Meijer
NTFR 2015/331
Ten onrechte informatiebeschikking gegeven aan coffeeshophouder.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX7184 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2008:BG8294 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY8815 ★★★