Rechtbank Noord-Nederland, 28-10-2014 / LEE AWB - 13_1264


ECLIECLI:NL:RBNNE:2014:5414
Datum28-10-2014
InhoudsindicatieVennootschapsbelasting. De door eiseres ontvangen verkoopprovisie valt onder de reikwijdte van het tonnageregime. De verkoopwerkzaamheden van eiseres, waarvoor zij de verkoopprovisie heeft ontvangen, hangen direct samen met de exploitatie van het schip.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Nederland 28-10-2014 (met noot)
B.J.E. Lodder
NTFR 2015/626
Verkoopprovisie valt onder de reikwijdte van het tonnageregime.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH1083 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AE3220 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6570 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:6570 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:525