Rechtbank Noord-Nederland, 27-11-2014 / LEE AWB 12 _ 2044, 12_2339 en 12_2340


ECLIECLI:NL:RBNNE:2014:6386
Datum27-11-2014
InhoudsindicatieAan eisers zijn informatiebeschikkingen opgelegd. Nu er voor de Vpb en OB sprake is van verschillende tot een fiscale eenheid behorende rechtspersonen die allen van elkaar verschillende activiteiten verrichten (namelijk verhuur van onroerend goed en exploitatie van speelautomaten, is er geen sprake van één administratie, maar van twee. De rechtbank oordeelt t.a.v. de speelautomatenadministratie over 2006 en 2007 dat deze zodanige gebreken bevat waardoor de administratieplicht is geschonden en dat deze gebreken zo ernstig zijn dat omkering van de bewijslast is gerechtvaardigd. T.a.v. de speelautomatenadministratie over 2005 heeft verweerder geen onderzoek gedaan en geen stukken overgelegd. De rechtbank oordeelt dat verweerder de resultaten van het onderzoek naar de speelautomatenadministratie over andere jaren niet mag doortrekken naar 2005. T.a.v. de verhuuradministratie oordeelt de rechtbank dat de administratie weliswaar gebreken bevat, maar dat deze van onvoldoende gewicht zijn om te concluderen dat de administratieplicht is geschonden.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Nederland 27-11-2014 (met noot)
N. ten Broek
NTFR 2015/725
Informatiebeschikkingen wegens schending administratieplicht door fiscale eenheid ten dele terecht opgelegd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:AU0838 ★★★★★