Rechtbank Noord-Nederland, 20-05-2015 / 4025040 \ VV EXPL 15-37


ECLIECLI:NL:RBNNE:2015:3002
Datum20-05-2015
InhoudsindicatieArt. 7:610b BW; art. 7:611 BW; min-max-contract 16 tot 32 uur; doorbetaling loon bij ziekte; voorlopige voorziening Werkneemster heeft een min-max-contract van 16 tot 32 uur. Zij werkt echter structureel meer. Over 2013 en 2014 gemiddeld 29 uur per week op basis van een vooraf vastgesteld tweewekelijks rooster. Werkneemster is per 5 januari 2015 ziek en krijgt sindsdien op basis van 16 uur per week loon doorbetaald. Zij vordert in kort geding aanpassing van haar arbeidsovereenkomst op basis van art. 610b BW tot 29 uur per week en uitbetaling op basis daarvan. De vordering tot aanpassing wordt afgewezen nu een dergelijke voorziening een declaratoir karakter zou hebben. Op grond van de omstandigheden van het geval heeft werkneemster naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter recht op doorbetaling bij ziekte op basis van 29 uur per week, omdat zij dat gelet op de referteperiode - zou hebben gewerkt als zij niet ziek was geworden. Vanaf het moment dat zij arbeidsgeschikt is, wijst de kantonrechter toe uitbetaling op basis van 24 uur per week omdat een verhoging tot 29 uur per week te veel afbreuk zou doen aan het flexibele karakter van het min-max-contract. De kantonrechter sluit zich aan bij de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag ( ECLI:NL:GHDHA:2013:3943).
Recht.nl artikelMin/max-contract: minder flexibel dan gedacht (07-12-2015)
In deze zaak had een werkneemster een min/max-contract van 16 tot 32 uur. In de praktijk werkte zij gemiddeld 29 uur per week. Vanaf het moment dat zij arbeidsongeschikt raakte, betaalde haar werkgever haar slechts uit voor het minimum van 16 uur per week. Hoewel tot voor kort werd gedacht dat het rechtsvermoeden met name bij nul-urencontracten kon worden ingeroepen, moet thans worden vastgesteld dat ook een min/max-contract voor een beroep op het rechtsvermoeden niet meer veilig is.
> Min/max-contract: minder flexibel dan gedacht (Anique Sauvé, Dirkzwager)
> Zie ook: ECLI:NL:GHDHA:2013:3943 (Recht.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Nederland 20-05-2015
TAP 2015, sign. 312
Loon tijdens ziekte, rechtsvermoeden arbeidsduur, min/max arbeidsovereenkomst
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:3943 ★★