Rechtbank Noord-Nederland, 22-09-2015 / AWB - 14 /5423, 14/5424, 14/5531 en 14/5532


ECLIECLI:NL:RBNNE:2015:4501
Datum22-09-2015
InhoudsindicatieVerweerder heeft de aanslagen IB/PVV en IAB ZVW niet tot te hoge bedragen vastgesteld. Verweerder heeft de correcties aannemelijk gemaakt door te verwijzen naar de processen-verbaal en het vonnis van de Noordelijke fraudekamer van de rechtbank Noord-Nederland. Blijkens dat vonnis is eiser veroordeeld voor het opzettelijk onjuist en/of onvolledig doen van zijn aangiften IB/PVV 2009 en 2010 en voor oplichting.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Nederland 22-09-2015
FP 2016/10
Inkomsten uit oplichting belast als resultaat uit overige werkzaamheden
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2132 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB4749 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD6825 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8747
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8747