Rechtbank Noord-Nederland, 07-10-2015 / C/18/155064 / HA ZA 15-68


ECLIECLI:NL:RBNNE:2015:4705
Datum07-10-2015
InhoudsindicatieIs een curator persoonlijk aansprakelijk voor de door de boedel onbetaald en onverhaald gebleven vordering tot betaling van de proceskosten, als hij wel voor zijn eigen kosten een boedelkrediet heeft geregeld en hij weet dat de boedel waarschijnlijk geen verhaal zal kunnen bieden als zijn vordering wordt afgewezen?
Recht.nl artikelDe curator en onbetaalde proceskosten (16-12-2015)
Is een curator persoonlijk aansprakelijk voor de door de boedel onbetaald en onverhaald gebleven vordering tot betaling van de proceskosten, als hij wel voor zijn eigen kosten een boedelkrediet heeft geregeld en hij weet dat de boedel waarschijnlijk geen verhaal zal kunnen bieden als zijn vordering wordt afgewezen?
> De curator en onbetaalde proceskosten (Ton Tekstra, Blauw Tekstra Uding)
> Curator persoonlijk aansprakelijk voor onverhaalbaar gebleken proceskosten? (Lieke Verlinden, Dirkzwager)
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Nederland 07-10-2015
RI 2016/19
Aansprakelijkheid curator. Kan een curator persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor de door de boedel onbetaald en onverhaald gebleven vordering tot betaling van proceskosten ten aanzien van een door de curator gestarte (arbitrage)procedure?
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Nederland 07-10-2015
NJF 2016/62
Aansprakelijkheidsrecht. Misbruik van bevoegdheid. Curator persoonlijk aansprakelijk voor onverhaalbare proceskosten wegens negatieve boedel?
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Nederland 07-10-2015 (met noot)
F.B. Bosvelt
JOR 2016/138
Procederen door curator zonder financiėle dekking voor eventuele proceskostenveroordeling is, ook in arbitrale procedure, niet onrechtmatig, Geen persoonlijke aansprakelijkheid curator, Verwijzing naar onder meer HR 19 april 1996, «JOR» 1996/48, m.nt. SCJJK (Maclou); HR 29 juni 2007, NJ 2007/353 (Waterschap/Milieutech Beheer); HR 16 december 2011, «JOR» 2012/65, m.nt. Spinath (Prakke/Gips) en HR 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV7828 (Duka/Achmea).
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Nederland 07-10-2015
FIP 2016, sign. 204
Geen onrechtmatigheid bij procederen zonder financiėle dekking
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV7828 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA3516 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU4204 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5954
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2014:7886