Rechtbank Noord-Nederland, 08-03-2016 / 4803278 VV EXPL 16-16


ECLIECLI:NL:RBNNE:2016:2296
Datum08-03-2016
Inhoudsindicatie6:653 BW (nieuw WWZ), schorsing concurrentiebeding bij arbeidsovk. voor bepaalde tijd; motiveringsplicht; onbillijke benadeling
Recht.nl artikelMotivering concurrentiebeding onvoldoende concreet (22-07-2016)
De noodzaak van een concurrentiebeding bij tijdelijke arbeidscontracten wordt in de rechtspraak niet snel aangenomen. Zo ook in de onderhavige casus.
> Motivering concurrentiebeding onvoldoende concreet (Renate Peijs, Dirkzwager)
Recht.nl artikelConcurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: toetsingskader (16-10-2019)
Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is het uitgangspunt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet geldig is. Een uitzondering op de hoofdregel is enkel mogelijk indien de werkgever aantoont dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege 'zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen'. De ratio achter deze beperking is dat werknemers met een tijdelijk contract 'dubbel nadeel' ondervinden van het concurrentiebeding: enerzijds hebben zij een in duur beperkt contract en anderzijds worden zij belemmerd bij hun overstap naar een nieuwe baan.
Tegen deze achtergrond worden door rechters hoge eisen gesteld aan de motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Uit de jurisprudentie blijkt dat werkgevers hierbij vaak aan het kortste eind trekken. Dit artikel richt zich op de toetsingscriteria die worden toegepast door (lagere) rechters.
> Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: het toetsingskader en de praktijk (Fleur Folmer, AKD.nl | ArbeidsRecht 2019/41)
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Nederland 08-03-2016
Prg. 2016/158
Arbeidsrecht. Kan concurrentiebeding rechtsgeldig worden overeengekomen in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van zes maanden? Ja. Mits in concurrentiebeding duidelijk is omschreven waarom het bedrijfsdebiet van werkgever wordt aangetast als werknemer bij concurrent in dienst treedt.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Nederland 08-03-2016
JAR 2016/157
Motivering concurrentiebeding in tijdelijk contract onvoldoende concreet, Geen recht op schadevergoeding werknemer wegens uitstellen nieuwe baan.