Rechtbank Noord-Nederland, 15-06-2016 / 418794 \ CV EXPL 13-506


ECLIECLI:NL:RBNNE:2016:2905
Datum15-06-2016
Inhoudsindicatieverplichte deelname bedrijfstakregelingen, werkingssfeeronderzoek, strekking art. 220 Rv.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Nederland 15-06-2016 (met noot)
B. Degelink
PJ 2016/114
Verplicht bedrijfstakpensioenfonds vordert premiebetaling en gegevensverstrekking. Verjaringstermijn van vordering tot premiebetaling is 5 jaar en vangt aan na opeisbaarheid. Verjaringstermijn van vordering tot gegevensverstrekking is 20 jaar.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5881 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP6601 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2008:BD3912