Rechtbank Noord-Nederland, 22-06-2016 / C/18/158070 / HA ZA 15-149


ECLIECLI:NL:RBNNE:2016:3078
Meer over deze zaak:
Datum22-06-2016
Inhoudsindicatiedwaling renteswap, zorgplicht adviseur
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Nederland 22-06-2016
RF 2016/92
Renteswap. Bijzondere zorgplicht bank. Dwaling. Vordering tot vernietiging renteswapovereenkomst wegens Ė onder meer Ė dwaling. Heeft Rabobank voldaan aan haar voorafgaande mededelingsplicht?
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Nederland 22-06-2016
JONDR 2017/96
Renteswap. Bijzondere zorgplicht bank. Dwaling. Vordering tot vernietiging renteswapovereenkomst wegens ó onder meer ó dwaling. Heeft Rabobank voldaan aan haar voorafgaande mededelingsplicht?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2815 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH2811 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA1725 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2015:3842 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1052 ★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2013:344 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:329 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:332
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:331
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:330
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:890