Rechtbank Noord-Nederland, 16-08-2016 / LEE 15/2112


ECLIECLI:NL:RBNNE:2016:3744
Datum16-08-2016
InhoudsindicatieWOZ vakantiepark. Aan eiseres is terecht een aanslag OZBG opgelegd. Eiseres is aan te merken als gebruiker in de zin van de OZB. De door eiseres voorgestane afzonderlijke waardering van de recreatiewoningen is niet in overeenstemming met artikel 16 onderdeel e van de Wet WOZ. De op het vakantiepark gelegen recreatiewoningen moeten voor de objectafbakening en de daaruit volgende WOZ-waardebepaling als onderdeel van het, als één geheel afgebakend en te waarderen object worden aangemerkt, welk object naar zijn aard een niet-woning is. Woondelenvrijstelling terecht niet toegepast op recreatiewoningen. De rechtbank stelt de waarde van het vakantiepark per 1 januari 2013 in goede justitie vast.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU4300 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2132 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI1975 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:5308 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2016:867 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:6284 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:10143
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2017:10143