Rechtbank Noord-Nederland, 20-07-2016 / C/18/154926 / HA ZA 15-65


ECLIECLI:NL:RBNNE:2016:4967
Datum20-07-2016
InhoudsindicatieEen energieleverancier heeft in 1997 warmtekrachtkoppelingen geplaatst ten behoeve van een garnalenverwerkingsbedrijf. Destijds is in dit verband ten behoeve van haar een recht van opstal gevestigd op grond die toen eigendom was van de gemeente en die nu eigendom is van ťťn van de gedaagden. In 2014 is de rechtspersoon die het garnalenverwerkingsbedrijf exploiteerde, failliet gegaan en is de onderneming doorgestart in een nieuwe rechtspersoon. De leverantie van warmte en energie aan het bedrijf is gecontinueerd. Tussen partijen is in geschil gekomen wie de eigenaar van de warmtekrachtkoppelingen is, of sprake is van een (afhankelijk of zelfstandig) opstalrecht en of de nieuwe rechtspersoon een gebruiksvergoeding moet betalen voor het gebruik van de warmtekrachtkoppelingen.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Nederland 20-07-2016
NJF 2016/535
Zelfstandig (niet afhankelijk) opstalrecht eindigt niet vanzelf en is evenmin opgezegd. Eigendom installaties niet door natrekking overgegaan op eigenaar grond. Gebruiksvergoeding verschuldigd.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Nederland 20-07-2016 (met noot)
V. Tweehuysen
JOR 2017/147
Exploitatie warmtekrachtkoppelingen (WKK) en doorstart van gefailleerde afnemer van energie en warmte, Eigendom WKKís, Afhankelijk of zelfstandig opstalrecht, Bedoeling van partijen wordt naar objectieve maatstaven afgeleid uit vestigingsakte, Gebruiksvergoeding verschuldigd door doorstarter, Verwijzing naar Hof Leeuwarden 25 oktober 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1889; HR 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM8933; HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2904; HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158 en HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ1684
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Nederland 20-07-2016
FIP 2017, sign. 306
Afhankelijk of zelfstandig opstalrecht
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1981:AG4158 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ1684 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ2904 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1889 ★★★