Rechtbank Noord-Nederland, 03-03-2017 / 16/1252


ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:1162
Datum03-03-2017
InhoudsindicatieHet college heeft een ambtenaar met de functie van directeur en loco-secretaris ontslagen vanwege een onherstelbaar verstoorde arbeids- en vertrouwensrelatie. Grievende en diskwalificerende uitlatingen die de ambtenaar over leden van het college van burgemeester en wethouders van Menterwolde in de wachtkamer van een huisartsenpraktijk heeft gedaan, hebben tot die vertrouwensbreuk geleid, aldus het college. Daarnaast wijst het college erop dat nadien is gebleken dat de ambtenaar in diverse zaken ook niet integer heeft gehandeld en dat die zaken ook hebben bijgedragen aan het ontstaan van de onherstelbaar verstoorde arbeids- en vertrouwensrelatie. De rechtbank oordeelt dat het ontslagbesluit een deugdelijke feitelijke grondslag ontbeert. De beweerde uitlatingen van de ambtenaar zijn enkel gebaseerd op n verklaring van een burger. Verder heeft het college nagelaten de ambtenaar een rele mogelijkheid te bieden om te reageren op de verklaring en de na die verklaring naar boven gekomen zaken, alvorens een oordeel daarover te vellen. Voor het college stond zonder meer vast dat samenwerking met de ambtenaar niet meer mogelijk was nadat het college op de hoogte was gekomen van de verklaring. De rechtbank voorziet zelf in de zaak en herroept het primaire ontslagbesluit voor zover daarbij geen na-wettelijke-uitkering is toegekend en bepaalt dat zo'n uitkering wordt toegekend. Daarbij heeft de rechtbank van belang geacht dat binnen de gemeente en via de media, diverse ernstige beschuldigingen over de ambtenaar bekend zijn gemaakt.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 ★★★★★