Rechtbank Noord-Nederland, 15-11-2017 / 6158701/EJ VERZ 17-39


ECLIECLI:NL:RBNNE:2017:4356
Datum15-11-2017
InhoudsindicatieUitleg huurovereenkomst overige gebouwde onroerende zaak ex artikel 7:230a BW. Een redelijke uitleg op grond van de relevante feiten en omstandigheden leidt ertoe dat partijen een overeenkomst hebben gesloten die meebrengt dat Stripmuseum Beheer het appartementsrecht aan de Westerhaven 70 en 71 in Groningen aan de Stichting Nederlands Stripmuseum verhuurt totdat het Forum in Groningen gereed zal zijn en dat alleen de Stichting Nederlands Stripmuseum die huurovereenkomst jaarlijks kan opzeggen. Dit brengt met zich dat de huurovereenkomst tussen partijen door de opzegging van Stripmuseum Beheer niet rechtsgeldig is geŽindigd, nu het Forum in Groningen nog niet gereed is.
TijdschriftartikelRechtbank Noord-Nederland 15-11-2017
HIP 2018, sign. 7
Verzoek tot verlenging ontruimingstermijn II.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1981:AG4158 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO1427 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★