Rechtbank Noord-Nederland, 31-07-2018 / 18/930117-15


ECLIECLI:NL:RBNNE:2018:3049
Datum31-07-2018
InhoudsindicatieDe Noordelijke Fraudekamer heeft een hennepteler de verplichting opgelegd om het door hem wederrechtelijk verkregen voordeel van ruim 3 miljoen euro terug te betalen aan de staat. De rechtbank is van oordeel dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de veroordeelde gedurende ongeveer acht jaren hennep heeft geteeld in de kelder onder een woning en de koelruimte en silo van het kassencomplex achter die woning. Het voordeel is berekend op basis van het onverklaarbaar hoge elektriciteitsverbruik in de genoemde periode. De rechtbank acht niet aannemelijk dat veroordeelde gedurende een groot deel van de periode bloemen of groenten heeft geteeld in het kassencomplex, noch dat sprake was van een zeer hoog huishoudelijk elektriciteitsverbruik. De veroordeelde heeft een deel van het voordeel uit de hennepteelt ten bedrage van ruim 300.000 aan een medeveroordeelde gegeven (onder meer onder de noemer alimentatie). De rechtbank heeft geoordeeld dat de medeveroordeelde dit bedrag als wederrechtelijk verkregen voordeel heeft genoten en haar de verplichting opgelegd dit bedrag terug te betalen. Daarom heeft de rechtbank dit bedrag afgetrokken van de betalingsverplichting van veroordeelde.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:7961